Mục đích thu thập thông tin của khách hàng

Những thông tin mà chúng tôi thu thập Nhằm mục đích tiếp cận khách hàng và đáp ứng nhu cầu người dùng, hệ thống chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân như: Tên, SĐT, email… để tiện lợi và đảm bảo quyền lợi người dùng trong quá trình phục vụ và cung ứng hoa tươi đến quý khách hàng. Trong quá trình cung cấp thông tin, quý khách vui lòng đảm bảo tính hợp pháp và chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của thông tin được khai báo.
Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi bao gồm:

  • Tên người nhận
  • Địa chỉ người nhận
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại người nhận
  • Số điện thoại người gửi
  • Nội dung, lời chúc, thông điệp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Trong quá trình phục vụ khách hàng, Femflower.vn có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân với mục đích duy nhất là phục vụ khách hàng trong phạm vi tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật.
Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để liên hệ và kết nối với khách hàng nhằm thông báo hay xác nhận thông tin đến quý khách về: đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về chương trình ưu đãi, thông tin quyền lợi khách hàng, thông tin về kỹ thuật và bảo mật dưới các hình thức: tin nhắn, sms…
Femflower.vn cam kết không bán, không chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một đơn vị nào khác. Thông tin mà chúng tôi thu thập cho khách hàng chỉ được lưu trữ trong nội bộ của công ty.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin của khách hàng cung cấp được hệ thống máy chủ của Femflower.vn lưu trữ và bảo mật cho đến khi có yêu cầu và thực hiện huỷ bỏ.

Đối tượng cá nhân hay tổ chức được tiếp cận thông tin bao gồm:

• Đội ngũ quản lý, nhân viên của hệ thống của shop Femflower.vn sử dụng thông tin để phục vụ khách hàng và cung cấp dịch vụ;
• Các đơn vị, tổ chức được liên kết với Femflower.vn liên quan đến sản phẩm khách hàng có nhu cầu như: nhà cung cấp, đại lý, bao gồm dịch vụ xử lý các giao dịch thanh toán khách hàng về thẻ tín dụng, dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị;

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý hoạt động, sản phẩm cung ứng của Femflower.vn trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng.

Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin khách hàng được thu thập và sử dụng tại Femflower.vn được cung cấp trên sự đồng ý của khách hàng, ngoại trừ những trường hợp có liên quan đến quy định của pháp luật. Mọi thông tin khách hàng cung cấp được lưu trữ đều được hệ thống và nhân viên bảo mật tuyệt đối cam kết bảo mật thông tin khách hàng một cách tuyệt đối, không để bị lộ ra ngoài. Nếu có điều gì xảy ra, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Tuyệt đối không sử dụng thông tin cá nhân trong các mục đích khác, ngoài việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tuyệt đối không cung cấp, tiết lộ thông tin thành viên cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý, cho phép từ thành viên, trừ trường hợp liên quan đến pháp luật.
Trong trường hợp máy chủ Femflower.vn bị xâm nhập và tấn công với mục đích tiêu cực, dẫn đến mất thông tin dữ liệu cá nhân thành viên, Shop Femflower.vn có trách nhiệm thông báo và nhờ đến hỗ trợ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra xử lý kịp thời và thông báo đến Khách hàng.
Tuyệt đối bảo mật mọi thông tin giao dịch trong quá trình cung cấp dịch vụ liên quan đến thông tin hoá đơn kế toán chứng từ số hoá tại khu vực bảo mật thông tin an toàn tuyệt đối cho khách hàng.